Project management
management van verwachtingen door juiste communicatie

(Europees) aanbesteden
voor juridische zekerheid en praktische mogelijkheden

BREEAM-NL certificering
vroegtijdig inzicht in relatie duurzaamheid tot kosten en fiscaliteiten

Integraal kostenadvies
voor investering en exploitatie in de toekomst

Cygnus Rienks Bouwmanagement

Contract management
samen naar de contractvorm op maat

Op zoek naar een projectmanager?

Huisvestingsadvies

Wij leveren huisvestingsadvies op maat, vanuit het perspectief van eindgebruikers, in het belang van opdrachtgevers, passend bij de doelstellingen van de organisatie. Van het eerste idee tot de ingebruikname.

Projectmanagement

Wat ons betreft is communicatie het belangrijkste aspect van projectmanagement. We zorgen ervoor dat alle betrokken partijen reële verwachtingen hebben en dat deze optimaal op elkaar afgestemd worden.

Integraal kostenadvies

Bij Rienks Bouwmanagement bekijken we het financiële aspect van huisvesting altijd zowel op investerings- als op exploitatieniveau. Door deze integrale manier van kostenadvies kunt u gefundeerde financiële keuzes maken.

Contractvorming

Bij Rienks Bouwmanagement gaan we uit van samenwerking binnen de bouwkolom. Met onze kennis en ervaring van geïntegreerde contracten en de BIM-methodiek buigen we wantrouwen om naar meer vertrouwen, en daarmee optimale resultaten.

(Europees) aanbesteden

Bij Rienks Bouwmanagement zijn wij van mening dat een aanbesteding het resultaat is van bewuste keuzes vanuit de gekozen uitbestedings- en aanbestedingsstrategie. We spreken uit ervaring: we begeleiden al meer dan 20 jaar (Europese) aanbestedingen.

BREEAM-NL certificering

Al onze medewerkers zijn BREEAM- experts. Tijdens een BREEAM-NL certificeringstraject koppelen wij al in de initiatieffase de BREEAM methodiek aan kosteninzicht en fiscale voordelen.

“Rienks Bouwmanagement is vanuit deskundigheid en vakmanschap in staat geweest om een gedragen ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor onze toekomstige huisvesting op te stellen. Zowel studenten als docenten en medewerkers zijn op een goede manier in dit proces betrokken. Kwalitatief hoogstaand én pragmatisch"

Mevrouw A.M. (Agnita) Mur
lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden

Aanbesteding landschapsarchitect afgerond

  Nieuws Universiteit Leiden De aanbesteding landschapsarchitect voor het nieuwe Campusplein is afgerond. Landschapsarchitect West 8 gaat een plein ontwerpen voor het Leiden Bio Science Park: een centrale ontmoetingsplek die het hart van de campus moet worden. Het Campusplein komt te liggen tussen het entreegebied bij de Plesmanlaan, het nieuwe Gorlaeus Gebouw en het Gorlaeus…

Lees verder

Universiteit Leiden werkt aan de toekomst

  Nieuws Universiteit Leiden Herontwikkeling Witte Singel-DoelencomplexDe Universiteit Leiden bouwt aan haar toekomst. In de komende jaren wordt ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd om goede huisvesting voor de gegroeide faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten kennispartners en -instellingen te realiseren. Met de nieuwe Humanities Campus wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen en…

Lees verder

Sociëteitsavond Utrechtse Bouwsociëteit

  Nieuws In de maand mei staat bij de Utrechtse Bouwsociëteit een bezoek aan de Uithof en de Hogeschool Utrecht op het programma. Ingrediënten (onder voorbehoud) zijn: het Selfsufficiënt Huis (rondleiding optioneel voorafgaand aan de avond), onderwijs en de positie in de markt (waarom gaan steeds meer bedrijven zelf opleiden) en hoe speelt de Hogeschool…

Lees verder

Aanbesteding meubilair gemeente Apeldoorn

Nieuws Huis van de stad Op 4 februari 2019 is de procedure voor aanbesteding van het meubilair t.b.v. een eigentijdse kantoorinrichting voor het Huis van de Stad gestart. Na ruim 25 jaar is er groot onderhoud nodig van het stadhuis in Apeldoorn (Marktplein). Het noodzakelijk onderhoud wordt aangegrepen om gemeente Apeldoorn op het gebied van…

Lees verder

Huis van de Stad klaar voor verbouwing

Nieuws Sinds begin augustus maakt de gemeente Apeldoorn gebruik van het voormalige Belastingkantoor aan het Stationsplein als tijdelijke werkplek voor 800 gemeente ambtenaren. Diverse publieksfuncties zijn al eerder tijdelijk ondergebracht bij het Activerium. Het stadhuis zelf zal worden gestript, alleen de raadzaal blijft in gebruik. Klaar voor de verbouwing!

Lees verder

Tekenen aannemings-overeenkomst verbouwing Huis van de Stad

Nieuws Op vrijdag 22 juni is de overeenkomst tussen BAM Bouw en Techniek en de gemeente Apeldoorn, voor het verbouwen van het stadhuis tot Huis van de Stad, ondertekend. Na het doorlopen van twee Europese aanbestedingsprocedures werd BAM Bouw en Techniek geselecteerd als aannemer voor de renovatie van het stadhuis. Duurzaamheid is een belangrijk vertrekpunt voor…

Lees verder

Feestelijke opening Leidsche Rijn Centrum

Nieuws Leidsche Rijn Centrum officieel geopend Tien jaar na het maken van de eerste plannen heeft Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht op 16 mei Leidsche Rijn Centrum officieel geopend. Met meer dan 130 winkels en horeca is dit het nieuwe stadscentrum voor in de toekomst 100.000 inwoners. De komende weken gaan er nog veel winkels…

Lees verder

Realisatie ZuidDuin

Nieuws De verschillende woonsferen van ZuidDuin in de nieuwe wijk De Zuid(Scheveningen) zijn inmiddels zichtbaar. Er zijn in deze 1e fase van De Zuid appartementen met uitzicht over de duinen, het strand en de zee, maar ook appartementen en eengezinswoningen met zicht op de dynamische haven gerealiseerd.

Lees verder

Rondleiding Leidsche Rijn Centrum

Nieuws De opening van Leidsche Rijn Centrum komt in zicht, nog even en dan is dit bijzondere stukje Utrecht toegankelijk voor iedereen. Het centrum van de wijk Leidsche Rijn waar straks gewoond en gewinkeld kan gaan worden; gevuld met leuke winkels in mooie straten, gezellige pleinen, koffietentjes en restaurants. Gelegen naast station Leidsche Rijn, dus…

Lees verder

Uitreiking ideeën Merwedekanaalzone aan Gemeente Utrecht

Nieuws Vanuit de casus Merwedekanaalzone is tijdens een gezamenlijke sessie de overstijgende vraagstelling / invalshoek ‘hoe geven we gezond stedelijk leven vorm’ en ‘hoe kunnen we de pionierende creatieve klasse met lage inkomens behouden en toch voldoen aan de economische uitgangspunten van de grondexploitatie’ behandeld. Concreet: Hoe maak je de Merwedekanaalzone voor de komende 100…

Lees verder