(Europees) aanbesteden

(Europees) Aanbesteden

Bij Rienks Bouwmanagement zijn wij van mening dat een aanbesteding het resultaat is van bewuste keuzes vanuit de uitbestedings- en aanbestedingsstrategie. Het is geen trucje waarbij alleen maar telkens dezelfde stappen uitgevoerd moeten worden. We spreken uit ervaring: we begeleiden al sinds de introductie in 1993 Europese aanbestedingen in de publieke sector. Ook in de private sector zetten wij al meer dan 25 jaar onze kennis en kunde in.

Brede ervaring in aanbesteden

We kennen de valkuilen en de risico’s van het aanbesteden, maar ook de mogelijkheden om een optimaal resultaat uit het aanbestedingsproces te behalen. Wij zijn gewend om daarbij de grenzen op te zoeken. Specifiek maken we, samen met u, keuzes in bouworganisatievorm, contractmodel, aanbestedingsprocedure en selectie- en gunningscriteria waarmee het beoogde doel wordt behaald.

Meer dan regels en procedures

Wij onderscheiden ons door onze praktische en inhoudelijke kennis van de bouwkolom, waardoor wij in staat zijn, in dialoog met u, invulling te geven aan de kaders om de beoogde doelen te bereiken. Wij kijken naar meer dan alleen het volgen van de regels en het vormgeven van de procedure. Wij denken inhoudelijk met u mee over de meest geschikte procedure voor uw situatie en het afstemmen van de selectie- en gunningscriteria op het gewenste resultaat. Ook kunnen wij de beoordelingscommissies inhoudelijk ondersteunen en adviseren.

Van uitbestedingsbeleid naar aanbestedingsbeleid

Door Rienks Bouwmanagement in een vroeg stadium te betrekken, kunnen wij u ook adviseren over de best passende bouworganistievorm en bijbehorend contractmodel. Het beoogde eindresultaat van een project zegt namelijk veel over de wijze waarop het project georganiseerd en gecontracteerd moet worden. De organisatievorm en contractvorm hebben vervolgens invloed op de wijze van aanbesteden. We beantwoorden vragen als: moeten diensten en werken geïntegreerd worden aanbesteed of niet, welke procedure leent zich voor deze organisatie het beste, waar moet de nadruk liggen in de selectie- en gunningscriteria, wat is de verwachte invloed van de verdeling van risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en welke rol speelt prijs in het geheel? Van uitbestedingsbeleid naar aanbestedingsbeleid noemen wij dat.

Een goed voorbeeld van slim aanbesteden is het project IJDock te Amsterdam.

 

"Rienks Bouwmanagement combineert haar grondige en actuele kennis van het aanbestedingsrecht aan praktische ervaring met het bouw- en aanbestedingsproces. Zij geven mij zodoende theoretische zekerheid en praktische adviezen.
Rienks Bouwmanagement adviseert mij over te volgen procedures en geeft ook aan wanneer een bepaalde werkwijze strijdig zou kunnen zijn met het aanbestedingsrecht. Zij denken constructief mee en dragen alternatieven aan waarmee ik mijn beoogde resultaat alsnog haal."

ir Z.C. (Cloeck) Beekhuis
Hoofd Techniek & Ontwikkeling, Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden