Aanbesteding meubilair gemeente Apeldoorn

Huis van de stad

Op 4 februari 2019 is de procedure voor aanbesteding van het meubilair t.b.v. een eigentijdse kantoorinrichting voor het Huis van de Stad gestart. Na ruim 25 jaar is er groot onderhoud nodig van het stadhuis in Apeldoorn (Marktplein). Het noodzakelijk onderhoud wordt aangegrepen om gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en dienstverlening te moderniseren en het stadhuis te renoveren tot een Huis van de Stad.

Gedurende de renovatie werken de medewerkers van het stadhuis op de (tijdelijke) locaties aan het Stationsplein en aan de Deventerstraat (Activerium) te Apeldoorn.

Doelstelling
De doelstelling voor het project Huis van de stad is drieledig:
• een duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat;
• een eigentijds kantoorconcept (activiteit gericht werken);
• de dienstverlening en onderlinge ontmoeting naar een hoger plan tillen.

Om de doelstellingen te halen is een gerenoveerd gebouw belangrijk. Minstens zo belangrijk is dat de nieuwe manier van samenwerken, dienstverlening en ontmoeting op een goede manier wordt ondersteund.
Een nieuw stadhuis en een nieuwe manier van werken vraagt dan ook om een aanpassing in interieur en meubilair.

De gemeente is voornemens een overeenkomst met één partij af te sluiten voor een periode van vijf jaren met twee verlengingsopties van een jaar voor de levering van:

a. Nieuw meubilair en aanpassingen aan / revitaliseren van bestaand meubilair.
b. Werkplekinrichting, inclusief technische montage op/in de werkbladen.
c. Tijdelijk meubilair en schuifplan.
d. Garantie en servicepakket.
e. Gedurende 5 jaar lang leveren van aanvullend, nader overeen te komen meubilair.

Onderhoud is optioneel conform het gestelde in de aanbestedingsdocumenten.De huidige bureaus, bureaustoelen en het vergadermeubilair zijn in voldoende goede staat om te worden hergebruikt.

Informatie m.b.t. aanbestedingsdocumenten en procedure zijn te verkrijgen via Tenderned. Eindoplevering staat gepland voor 1 december 2019.