BIM

Onze visie op BIM

Onze visie op BIM: Huisvesting ondersteunt beoogde (werk)processen van de (eind)gebruikers van organisaties. Het proces om tot optimale huisvesting te komen, vraagt om een integraal ontwerp met een doorkijk naar de uitvoering. Rienks Bouwmanagement wil dit bereiken door de gelijktijdige en gelijkwaardige inbreng van zowel alle ontwerpende partijen als ook de uitvoerende partijen die nodig is voor het maken van een goed integraal ontwerp. BIM faciliteert dit integrale proces. Door het op juiste wijze delen van informatie in het huisvestingsproces worden kwaliteitsslagen gemaakt, dalen de faalkosten en wordt de doorlooptijd van een project verkort.

Vanuit onze visie op de bouwkolom, waar vanuit een grondhouding van vertrouwen wordt gewerkt zonder naïef te zijn, hechten wij eraan om naast de ontwerpende partijen ook de uitvoerende partijen in een vroeg stadium te betrekken in het huisvestingsproces. Wij zien de  BIM methodiek als samenwerking- en communicatie-instrument dat ondersteunend is aan het proces om tot een integraal ontwerp en afgestemde uitvoering te komen. Voor de technisch-inhoudelijk aspecten van deze methodiek heeft Rienks Bouwmanagement een samenwerkingsverband met het BIM bureau HFB . HFB is door het Nationale Business Succes Award Instituut  in 2016 uitgeroepen als het beste BIM bureau van Nederland.

Hoe verwerken wij de BIM-methodiek

De grondhouding van vertrouwen, de wil om samen te werken en onderling respect voor elkaars kennis en kunde zijn de basis. Ontwerpende en uitvoerende partijen dienen hierop te worden geselecteerd. BIM is door ons verwerkt in het aanbestedingsproces  voor ontwerpende- en uitvoerende partijen. Dit komt tot uiting in onder andere de selectie- en gunningscriteria. Wij beoordelen of partijen de wil tot samenwerking hebben en de BIM kennis en kunde kunnen aantonen. Tijdens de contractvorming worden de BIM-aspecten verwerkt in een (geïntegreerd) contract.

Hierna worden met alle partijen, waaronder de opdrachtgever, (proces)afspraken gemaakt om de methodiek in goede banen te leiden. Onze projectmanagers zorgen als BIM-regisseur voor duidelijke afspraken met de ontwerpende- en de uitvoerende partijen over de doelen, randvoorwaarden en rollen binnen een huisvestingsproject. Voorgaande wordt voorafgaand aan het project vastgelegd in een protocol. In het protocol staat onder andere duidelijk omschreven wat van elkaar verwacht kan worden: de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en welke gegevens afzonderlijke partijen nodig hebben en wie deze informatie levert. Dit protocol wordt door ons gedurende het huisvestingsproces bewaakt.

Door onze kennis en ervaring in de bouwkolom kunnen wij tijdens het ontwerpproces de tegenstrijdigheden en onvolledigheden in het integrale ontwerp aan de hand van een 3D coördinatiemodel signaleren om vervolgens de aangedragen oplossingen te toetsen op doelen en randvoorwaarden. We begrijpen de belangen van de ontwerpende partijen en gaan nadrukkelijk niet op hun stoel zitten.

De BIM-methodiek is zo onderdeel van onze dienst projectmanagement. Momenteel werken we volgens de BIM-methodiek aan het project “Post Neude”. In dit monumentale pand in het centrum van Utrecht zullen naast de bibliotheek ook een auditorium, winkels, horeca en een inpandige fietsenstalling gerealiseerd worden.