BREEAM-NL certificering

Onze visie op duurzaamheid

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving wordt vaak vertaald naar verbetering van de energieprestatie van gebouwen. Natuurlijk kijken ook wij naar vermindering van CO2-uitstoot en naar verlaging van de energierekening door energiereductie. Maar wij gaan een stap verder.

Ons uiteindelijke doel is het opleveren van een gezond gebouw, waarin de eindgebruiker graag en prettig vertoeft.

Meten van duurzaamheid: BREEAM-NL

Hoe meet je duurzaamheid? Het gaat daarbij om meer dan alleen energiebesparing. BREEAM-NL onderscheidt een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen op gebied van gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, ecologie, vervuiling en management. Tijdens een certificeringstraject koppelen wij al in de initiatieffase de BREEAM-NL methodiek aan kosteninzicht en fiscale voordelen.

De voordelen van BREEAM-NL

Met BREEAM-NL kunt u de duurzaamheid voor uw bouwproject perfect vormgeven. Dat kan voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, en ook voor bestaande gebouwen. BREEAM-NL certificering levert u als opdrachtgever veel op. Een certificaat is voor een commercieel vastgoedproject waardeverhogend. Vaak kunnen wij oplossingen bedenken waarmee de meerinvesteringen in hogere duurzaamheidseisen reductie opleveren van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud. Daarnaast zijn gecertificeerde projecten gezond voor de eindgebruikers. Een mogelijk lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit leveren u indirecte kostenbesparingen en extra baten op.

Onze rol

Onze adviseurs zijn allen BREEAM-NL experts. Samen met u verkennen wij de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzaamheidsaspecten voor uw project en uw eisen en wensen daarbij. We geven direct inzicht in de kosten en fiscale voordelen. Doordat we de relatie tussen euro’s en BREEAM-sterren inzichtelijk maken, is het mogelijk om in een vroeg stadium te sturen op duurzaamheidsambities in relatie tot investeringen.

Bij voorkeur starten we de inbedding van BREEAM-NL al voordat het ontwerpteam gecontracteerd is. Hoe eerder u duurzaamheid onderdeel maakt van uw project, des te eenvoudiger het is om duurzaamheidsaspecten te verwerken. Wij zorgen ervoor dat uw keuzes op het gebied van duurzaamheid door het ontwerpteam verwerkt worden in het ontwerp. Tijdens de uitvoering zien we erop toe dat de maatregelen juist worden gerealiseerd.

Onze toegevoegde waarde

Onze ervaring leert dat het toevoegen van een BREEAM-NL expert aan uw projectteam de beste resultaten geeft. Onze expert zal het ontwerptraject op gebied van duurzaamheid op een effectieve wijze aansturen. Bovendien benadert hij de BREEAM-certificering ook vanuit onze kostenkennis. Door onze werkwijze wordt laaghangend fruit tijdig gesignaleerd en met lage kosten geoogst. Onze medewerker kan u ook adviseren over de MIA/Vamil-regeling. Met deze regeling stimuleert de fiscus investering in BREEAM-NL eisen door een investeringsaftrek.

BREEAM-certificaat en assessment

Met BREEAM-NL kunt u een ontwerp- en oplevercertificaat behalen. Daarmee wordt objectief de mate van duurzaamheid van uw project aangetoond. BREEAM-NL onderscheidt vijf verschillende kwalificaties: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding. Rienks Bouwmanagement kan voor u dit gehele traject begeleiden en het certificaat aanvragen bij een BREEAM-NL assessor. Mocht u al binnen uw project met een BREEAM-NL traject bezig zijn, dan kan Rienks Bouwmanagement ook het assessment verzorgen.

MPG

Als u investeert in een certificeringstraject voor BREEAM-NL of GPR , levert u dit niet alleen een certificaat op maar ook een MPG berekening.
Binnen BREEAM-NL is het opstellen van een MPG berekening, alsmede het opstellen van alternatieve materialenstudies voor het behalen van het ontwerp- en oplevercertificaat, namelijk verplicht. Rienks Bouwmanagement heeft BREEAM-NL Experts en Assessoren in dienst die MPG-berekeningen in zowel commercieel- als maatschappelijk vastgoed uitvoeren c.q. toetsen. Ook kunnen wij de MPG berekeningen uitvoeren als GPR Expert middels de hiervoor beschikbare software.

Hortusplantsoen oplevercertificaat BREEAM