Duurzaamheid

Onze visie op duurzaamheid

Duurzaamheid is zo een breed begrip dat niet direct duidelijk is wat bedoeld wordt. Wat houdt duurzaamheid in? Wanneer is iets duurzaam? Rienks Bouwmanagement heeft een eigen kijk op duurzaamheid.

Vanuit onze missie willen wij de kwaliteit verbeteren van de leefomgeving waar mensen wonen, werken, leren, spelen, sporten, zorgen en van cultuur genieten. Maar hierbij willen we wel verantwoord omgaan met onze aarde: meer kwaliteit vandaag mag niet ten koste gaan van de kwaliteit voor mensen van morgen, onze kinderen en kleinkinderen.

Bij Rienks Bouwmanagement staat de eindgebruiker centraal. Dat ziet u bijvoorbeeld terug in onze focus op de eisen en wensen van deze eindgebruiker. Duurzaamheid in de gebouwde omgeving wordt vaak vertaald naar verbetering van de energieprestatie van gebouwen. Wij gaan een stap verder en leggen de focus op een gezond gebouw voor de eindgebruiker van vandaag en morgen. In een gezond gebouw is het prettiger verblijven. Gezonde gebouwen leveren ook veel op. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezond gebouw leidt tot een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim.

Bij het ontwerpen van gebouwen vinden wij het aspect gezondheid het belangrijkst. Wij zullen dit bij de opdrachtgever altijd onder de aandacht brengen.

Quote:  “Hun visie op duurzaamheid sluit perfect aan op ons idee van Rentmeesterschap. Vandaag mag niet ten koste gaan van morgen”

dhr. drs. L.E. Woltinge, manager huisvesting, Stichting ZAAM

Duurzaamheid in onze advisering

In onze eigen bedrijfsvoering hebben we geringe invloed op de leefomgeving. Wij zijn BREEAM-NL gecertificeerd,  werken bij voorkeur digitaal en scheiden ons bedrijfsafval. In onze advisering kunnen we echter wel het verschil maken. Onze ambitie is om de leefomgeving van mensen te verbeteren, door onze klanten advies te geven bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardig vastgoed  dat voldoet aan de wensen van bewoners, gasten en toekomstige gebruikers. Samen met onze klanten en partners creëren we zo duurzame en dus toekomstbestendige oplossingen

Duurzaamheid wordt als vanzelf bereikt bij een integrale aanpak van een project vanuit de levenscyclus van huisvesting. Ook ongevraagd zullen we in onze advisering hierbij stil staan.

In onze advisering over de uitbestedingsstrategie van een project, zullen we voor het onderdeel (bouw) contractvorm , de duurzaamheidaspecten van een geïntegreerd contract met opdrachtgevers bespreken. Onze kennis van- en ervaring met BIM  is hierbij ondersteunend. Het voordeel is dat de ontwerpende en uitvoerende partijen door een geïntegreerd contract werken aan een totaal oplossing voor de duurzaamheidsambitie, in plaats van aan suboptimale deeloplossingen. Geïntegreerde (bouw)contracten zijn in onze visie per definitie duurzamer dan traditionele bouwcontracten.

In onze advisering over de te volgen aanbestedingsstrategie,  adviseren we over de duurzaamheidaspecten, gezondheid, energie en materialen in de aanbestedingsdocumenten. Voorgaande uit zich in onder andere de (weging van) selectie- en gunningscriteria. Dit geeft als voordeel dat duurzaamheidaspecten per project kunnen worden opgesteld, in het aanbestedingsproces objectief te meten zijn en tijdens de beheerfase te monitoren zijn.

In onze kostenadvisering  gaan we standaard uit van investering én exploitatie. Dit helpt bijvoorbeeld bij een gefundeerde afweging vanuit een financiële invalshoek, bij beslissingen tussen nieuwbouw en renovatie. Renovatie blijkt vaak vanuit duurzaamheid en financiën een beter alternatief.

breeam logo
logo dgbc
GPR-Gebouw-Expert-4.3