Groei Noordelijke Randstad

Groei Noordelijke Randstad

UBS en JOU hebben samen nagedacht over de groei van de noordelijke randstad onder leiding van Zef Hemel (strategisch planner Gemeente en Universiteit Amsterdam) en Peter Steijn, (themadirecteur Gezond Stedelijk Leven).

Onder leiding van Zef Hemel heeft de Utrechtse Bouwsociëteit (UBS) samen met Jong Onroerend goed Utrecht (JOU) tijdens een interactieve avond schetsen gemaakt voor de gewenste stedelijke groei van het gebied Leiden-Amsterdam-Utrecht, uitgaande van de gehele verplaatsing van Schiphol naar Lelystad.

Namens de Gemeente Utrecht gaf Peter Steijn, themadirecteur Gezond Stedelijk Leven aan hoe de gemeente kijkt naar de toekomstige ontwikkeling van onze stad.

Zef maakte een prachtig vergelijk tussen Silicon Valley en de noordvleugel van de randstad; in schaal, aantal bewoners, en opleidingsniveau. Hij sprak ook de zorg uit voor een ontwikkeling die daar al gaande is: bouw van betaalbare woningen wordt tegengehouden door de huidige (rijke) bewoners en het woningtekort leidt tot grote dakloosheid. Hij riep op nu echt op zoek te gaan naar een nieuw Leidsche Rijn of een nieuw IJburg en om vooral over de bestuurlijke grenzen heen te kijken!

Peter Steijn kenschetste Utrecht als de snelst groeiende stad van Nederland, waarbij het vooral de groei voor hoogopgeleiden betreft. Hij waarschuwde om vooral de druk te houden op het bouwen in de bestaande stad: verdichten, maar ook vergroenen. 60.000 Woningen erbij en ook nog eens liefst twee maximaparken: een gezond stedelijk leven.