Skip to content

Universiteit Leiden werkt aan de toekomst

Universiteit Leiden

Herontwikkeling Witte Singel-Doelencomplex
De Universiteit Leiden bouwt aan haar toekomst. In de komende jaren wordt ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd om goede huisvesting voor de gegroeide faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten kennispartners en -instellingen te realiseren. Met de nieuwe Humanities Campus wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen en aantrekkelijk blijven voor nationale en internationale studenten en onderzoekers.

Het project
Humanities Campus is de naam voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex waar de faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten kennispartners en –instellingen gehuisvest zijn. Het complex ondergaat in tien jaar tijd stap voor stap een grote verandering terwijl het onderwijs op deze plek doorgaat. Een complexe operatie waarbij de gebouwen een voor een worden aangepakt, variërend van verbouw, (casco)renovatie tot nieuwbouw.

Rienks Bouwmanagement verzorgt voor het schuifplan Cluster Zuid het projectmanagement en is verantwoordelijk voor alle GROTIK aspecten; organiseren, voorbereiden, plannen en zorgdragen voor de uitvoering en afronding. Het maken van een Plan van Aanpak en uitwerken van gedetailleerde planningen en kostenramingen is onderdeel van de opdracht.

Voor meer informatie over Humanities Campus, klik hier.

Scroll To Top