Uitreiking ideeën Merwedekanaalzone aan Gemeente Utrecht

Vanuit de casus Merwedekanaalzone is tijdens een gezamenlijke sessie de overstijgende vraagstelling / invalshoek ‘hoe geven we gezond stedelijk leven vorm’ en ‘hoe kunnen we de pionierende creatieve klasse met lage inkomens behouden en toch voldoen aan de economische uitgangspunten van de grondexploitatie’ behandeld. Concreet: Hoe maak je de Merwedekanaalzone voor de komende 100 jaar aantrekkelijk voor de creatieve klasse?  Hierbij werd gebruikt gemaakt van lateraal denken; dus van de gebaande paden af.

Deze inspirerende sessie heeft geleid tot “nieuwe wegen en nieuwe inzichten” en zijn o.a. samengevat in een tekening die op 10 januari jl. werd aangeboden aan dhr. Paulus Jansen, wethouder van de Gemeente Utrecht.

De gezamenlijke sessie vond plaats met Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht, de Utrechtse Bouw Sociëteit (UBS) en Jong Onroerend goed Utrecht (JOU).

Voorzitter van de Utrechtse Bouw Sociëteit is Joeke van Waesberghe (Rienks Bouwmanagement).