Skip to content

Implementatie SLIM werken

Implementatie SLIM werken

In de eerste helft van 2019 is SLIM werken uitgerold in alle districten en op het hoofdkantoor van UWV Uitkeren.

SLIM is een werkfilosofie die gaat over het maken van slimme keuzes in het organiseren van het werk, door gebruik te maken van eigentijdse (digitale) middelen en mogelijkheden om op verschillende plekken met elkaar (samen) te werken.

De uitrol was in eerste instantie gericht op locatie-onafhankelijk werken — op kantoor, thuis en op andere UWV-locaties. Voor een betere werk-privé balans, het verminderen van reistijd en het vergroten van het werkplezier.

Nu alle districten succesvol gestart zijn met SLIM werken heeft het projectteam de opdracht gekregen om de werkfilosofie te borgen en verder te ontwikkelen als onderdeel van de overall visie Uitkeren 2022. De vervolgaanpak start met een landelijke evaluatie en het meten van de effecten van SLIM werken.

Net als tijdens de uitrol wordt de organisatie hierin betrokken door werkbijeenkomsten met coördinatoren en de HR-businesspartners van alle districten.

Scroll To Top