Nieuwe ideeën Merwedekanaalzone op sociëteitsavond UBS

De sociëteitsavond op woensdag 15 november jl. was een groot succes. Ruim 90 deelnemers hebben actief deelgenomen aan een masterclass waar de techniek lateraal denken werd toegepast. De casus Merwedekanaalzone stond hierbij centraal. De Utrechtse Bouw Sociëteit (UBS), de Ontwikkelingsorganisatie Ruimte (gemeente Utrecht) en de leden van Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU) zijn deze avond gezamenlijk opgetrokken. Met creativiteit en enthousiasme werden door de deelnemers nieuwe ideeën naar voren gebracht om de Merwedekanaalzone niet alleen mooier maar ook duurzamer te maken.