Onderzoek studenten; renovatie versus nieuwbouw

Veel schoolgebouwen in het basis- en speciaal onderwijs zijn verouderd maar komen nog niet in aanmerking voor nieuwbouw. Daarnaast zijn de gebouwen vaak niet aangepast aan de huidige wijze van lesgeven. Schoolbesturen willen niet persé nieuwbouw, ook een grootschalige renovatie zien zij als een mogelijke oplossing. Ook door middel van een renovatie is het pand weer up-to-date te maken.

Vijf studenten van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken, in het kader van hun minor, de mogelijkheden van renovatie versus nieuwbouw. Daarbij zijn een aantal bestaande verouderde basisscholen onder de loep genomen. Er zijn nulmetingen aan de gebouwen verricht en interviews gehouden met de schoolbesturen.

Ter sprake komen de volgende aspecten: onderwijskundige- en gebouwanalyse (zwaarwegende gebouwelementen), bestemmingsplan, budgetten, investeringskosten, MJOP en scenariokeuze (Multi Criteria Analyse). Daarbij werden zij ondersteund door VDH-managers en Rienks Bouwmanagement.

Het onderzoek is per 1 februari 2017 afgerond. De resultaten en bevindingen worden behandeld in de workshops van 10 februari 2017 en 10 maart 2017 op locatie bij Rienks Bouwmanagement te Amersfoort. De  workshop van 10 februari is inmiddels vol geboekt. Voor de workshop van 10 maart zijn nog wel enkele plaatsen vrij.