Oplevering Huis van de Stad Apeldoorn

Oplevering Huis van de Stad Apeldoorn

Er is hard gewerkt aan de verbetering en verduurzaming van het inmiddels 25 jaar oude stadhuis van Apeldoorn.

Bepaalde installaties waren toe aan vernieuwing. Deze investering levert, doordat het gebouw nu energiezuiniger is, vanaf 2021 ook geld op.

  • Het klimaatsysteem is volledig vernieuwd en het gebouw is energiezuiniger gemaakt. Duurzaamheid was een belangrijk vertrekpunt voor de renovatie van het stadhuis. De aannemer heeft in haar aanpak maximaal ingezet op hergebruik van materialen en toepassing van nieuwe materialen.
  • Daarnaast is het gebouw verbouwd zodat de dienstverlening kan verbeteren en meer medewerkers in het stadhuis een werkplek krijgen. Dit groot onderhoud zorgt voor compacte en efficiënte huisvesting van medewerkers.

Volgens planning is men in oktober 2018 met de renovatie gestart en kon het gebouw op 22 november jl. worden opgeleverd.

 

formeel tekenmoment: Hilly Jager, ambtelijk opdrachtgever Huis van de Stad, Rolf Abbringh, directeur BAM Bouw & Techniek Apeldoorn, 

info website opdrachtgever Gemeente Apeldoorn via deze link