Aanbesteding civieltechnisch ontwerper Campusplein

campusplein West8

De aan te besteden opdracht betreft het technisch toetsen van de door de landschapsarchitect op te stellen ontwerpen in de VO- en DO-fase voor het Campusplein Universiteit Leiden en het vervolgens opstellen van het TO en UO daarvan.
Beide, met als basis het door de landschapsarchitect opgestelde DO. Directievoering behoort eveneens tot de opdracht.

De werkzaamheden van de civieltechnisch ontwerper zullen moeten aansluiten op de reeds in opdracht gegeven werkzaamheden van de landschapsarchitect. De projectscope van het Campusplein omvat de realisatie van de inrichting van de openbare ruimte van het Campusplein.

 

(impressiefoto West8)

Ons Werk

Begeleiden aanbesteding civieltechnisch ontwerper
- Uitwerken beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek
- Opstellen Nota van Inlichtingen
- Voorzitten dag van presentaties door inschrijvers
- Bespreken inschrijvingen in gunningscommissie
- Het in overleg vaststellen van de EMVI
- Opstellen gunningsbeslissing
In concept opstellen overeenkomst met beoogd civieltechnisch ontwerper
Opstellen overzicht taken en verantwoordelijkheden

 

Kenmerken

Op het terrein zal een groot aantal bomen worden geplant
Bestaande waterpartij wordt uitgebreid
Centraal op het plein wordt een ligweide gerealiseerd. Deze ligweide biedt mogelijkheden voor uiteenlopend gebruik. In de randen van het gebied zijn juist meer vaste verblijfsplekken gedefinieerd. In deze zone wordt dmv beplanting ingezet op biodiversiteit.

 

Meer weten?

Hans van Asperen

Email: h.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445