Aanbesteding directievoering / kwaliteitsmanagement Faculteit Wis-Natuurkunde

universiteit leiden fwn

 

In het Gorlaeus gebouw is de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen gehuisvest. De huisvesting van deze faculteit  voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom is besloten over te gaan tot sloop en nieuwbouw van het Gorlaeus/Huygens Complex. Voor de nieuwbouw werd het project Science Campus FWN gestart. De doelstelling van het totale project is het voorzien in herhuisvesting van de FWN ter vervanging van bestaande gebouwen. Met de nieuwbouw krijgt de faculteit een duidelijk herkenbaar gebouw. Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Voor fase 2A begeleidt Rienks Bouwmanagement de aanbesteding directievoering kwaliteitsmanagement (selectie).  Bijzonder aan deze aanbesteding is dat in de opdracht sprake is van een nieuwe manier van directievoering, waarbij veel meer sprake is van kwaliteitsmanagement.

 

 

 

Ons Werk

Begeleiden aanbesteding directievoering kwaliteitsmanagement:

  • Uitwerken beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek, toegespitst op kwaliteitsmanagement
  • Opstellen Selectieleidraad
  • Opstellen Nota’s van Inlichtingen
  • Beoordelen aanmeldingen i.s.m. selectiecommissie
  • Opstellen Inschrijvingsleidraad
  • Voorzitten dag van presentaties door inschrijvers
  • Bespreken inschrijvingen in gunningscommissie
  • Het in overleg vaststellen van de EMVI
  • Opstellen gunningsbeslissing

Kenmerken

De oppervlakte van fase 2A bedraagt in totaal circa 30.500 m2 bvo

 

In plaats van het traditionele ‘dagelijks toezicht’ zullen de uitvoerende partijen actief moeten aantonen dat de gevraagde kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt en zal de directievoering/het kwaliteitsmanagement voornamelijk gericht zijn op het bewaken van de procesafspraken en het beoordelen van de door de uitvoerende partijen aangereikte kwaliteitsrapportages

 

 

Meer weten?

Hans van Asperen

Email: h.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445