Aanbesteding landschapsarchitect Universiteit Leiden

scope campusplein

Universiteit Leiden (UL) is gestart met de deelprojecten Campusplein en Fietsenstalling op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Deze projecten maken onderdeel uit van een grootschaliger ontwikkeling, waarin de transformatie van ‘bedrijventerrein’ naar een ‘campus’ centraal staat. De buitenruimte speelt bij de campusvorming een cruciale rol. Door het creëren van aantrekkelijke verblijfsplekken en aangename routes wordt bereikt dat mensen elkaar vaker tegenkomen en opzoeken. Door de inrichting van het plein zal een logische stedenbouwkundige samenhang gaan ontstaan met de diverse projecten rondom het plein.
Tot slot is het de ambitie om een duurzaam plein te maken, waarin veel aandacht uitgaat naar biodiversiteit, klimaat-adaptatie en duurzaam materiaalgebruik.

landschapsarchitect Campusplein

 

Ons werk

1. advisering vorm en inhoud aanbestedingsprocedure

2.

- opstellen overeenkomst en standaard DNR taakbeschrijving
- begeleiden aanbestedingsprocedure

3. beoordelen inschrijvingen
4. begeleiden beoordelingscommissie
5. opstellen motiveringen bij beoordeling
6. opstellen gunningsbeslissing
7. opstellen proces verbaal van aanbesteding

 

Kenmerken

Het Leiden Bio Science Park het grootste kenniscluster van Nederland is op het gebied van Life Science & Health

Het Bio Science Park internationaal hoog aangeschreven staat

Het Bio Science Park het grootst aantal bioscience start-ups heeft

 

Meer weten?

Hans van Asperen

Email: h.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445