Aanbesteding werkzaamheden Universiteit Leiden

universiteit leiden

 

Een deel van het Sylvius gebouw van de Universiteit Leiden is aangewezen om groei te faciliteren. De inrichting van de 2e verdieping omvat de gehele verdieping van 2 gebouwen  en de centrale hal tussen de 2 bouwdelen. De installatie voor de nieuw in te richten 2e verdieping is aangesloten op de huidige centrale installatie. Het werk wordt uitgevoerd in het Sylviusgebouw dat steeds in gebruik zal zijn voor onderwijs, onderzoek en kantoorwerkzaamheden. Het werk is in twee percelen meervoudig onderhands aanbesteed, te weten een bouwkundig perceel en een installatie technisch perceel

 

 

 

Ons Werk

 1. het opstellen van concept Inschrijvingsvoorwaarden voor de bouwkundige- en installatietechnische Werken.
 2. het opstellen van de concept overeenkomst;
 3. het mede schrijven van de algemene voorwaarden;
 4. het verzenden van de Inschrijvingsvoorwaarden aan de uitgenodigde partijen;
 5. het in overleg met opdrachtgever beantwoorden van eventueel binnengekomen vragen in een Nota van Inlichtingen;
 6. organiseren presentaties inschrijvende partijen;
 7. het beoordelen van de inschrijvingen op indieningsvereisten en tevens een inhoudelijke beoordeling (toetsing aan de niet-technische gunningscriteria);
 8. het bespreken van de inschrijvingen in de gunningscommissie;
 9. het in overleg met opdrachtgever, vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving;
 10. het, na besluitvorming, opstellen van de gunningsbeslissing met daarin het “Voornemen tot Gunning” en het verzenden hiervan aan de inschrijvers.

 

Kenmerken

 • 2 percelen: bouwkundig en installatietechnisch
 • Tijdens uitvoering blijft het onderwijsgebouw in gebruik

 

 

 

Meer weten?

Joeke van Waesberghe

Email: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445