Advies Projectmanagers Universiteit Twente

UT twente

Omschrijving

De Universiteit Twente is sinds 2017 bezig met de uitvoering van een aantal grote nieuwbouw- en renovatie projecten. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van de Technohal waarin het Health-cluster gehuisvest wordt, huisvesting van de faculteit ITC in nieuwbouw op de campus en de ombouw van Hogenkamp naar een gebouw voor studentenhuisvesting. De nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn onderdeel van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan tot 2025.

 

Ons werk

  • Ondersteuning en advies bieden aan projectmanagers bij de voorbereiding en realisering van de nieuwbouw– en renovatieprojecten.
  • De ondersteuning is vanuit een technisch- en een juridische (bouwrecht en aanbestedingsrecht) invalshoek. Te denken valt aan ondersteuning op het gebied van projectmanagement, (EUR) aanbestedingen en contractvorming.

 

alt="ondersteuning advies universiteit twente"

Kenmerken

  • De Universiteit Twente heeft meer dan 10.000 ingeschreven studenten
  • De Universiteit Twente is een researchuniversiteit met een focus op technische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor mens en maatschappij.

 

Meer weten?

Hans van Asperen

Email: h.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445