Begeleiding aanbesteding Architect nieuwbouw Xplore

aanbesteding nieuwbouw Xplore

De opdrachtgever, Stichting ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, gaat voor Xplore een nieuw schoolgebouw realiseren. Voor de selectie van een architect is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor werkzaamheden van de architect  Het project behelst de ontwikkeling van de nieuwbouw school Xplore. Uitgangspunt is dat het project eind 2023 gereed is. De geselecteerde architect zal in de ontwerpfase verantwoordelijk zijn voor het Begeverder uitwerken van de massastudie tot voorontwerp (VO) en vervolgens definitief ontwerp (DO).

ZAAM en de gemeente Amsterdam hebben duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan. Voor deze opdracht geldt onder andere dat het gebouw moet voldoen aan de BENG-eisen, en alsmede aan de eisen voor Frisse Scholen klasse B.

 

Ons Werk

  • Opstellen Selectieleidraad
  • Het uitwerken van de beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek
  • Het opstellen van de concept overeenkomst en een taakbeschrijving (“kruisjeslijst DNR-STB 2014”) voor  de architect en overige bij het project te betrekken adviseurs (constructeur, installatieadviseur, bouwfysisch adviseur)
  • Het verzenden van de Selectieleidraad aan de uitgenodigde partijen
  • Het opstellen en verzenden van een Nota van Inlichtingen
  • Het beoordelen van de inschrijvingen op indieningsvereisten en gunningscriteria en het bespreken hiervan in de gunningscommissie
  • Op basis van het advies van de gunningscommissie, vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving
  • Opstellen van de gunningsbeslissing en het verzenden hiervan aan de inschrijvende partijen.

 

Kenmerken

Nieuwbouw voor 600 leerlingen voor het voortgezet onderwijs, ruim 5.600 m2 BVO waarvan 770 m2 voor een inpandige fietsenstalling.

 

Xplore werkt volgens het Agora concept; het specifieke hiervan is de nieuwe manier van het organiseren van leerprocessen voor leerlingen. Leerlingen worden gemotiveerd om vooral ook zelfregulerend en samenwerkend te leren

 

Meer weten?

Marloes Wientjes

Email: m.wientjes@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445

Email: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445