Bouwkostenadvies Datacenter Universiteit Leiden

datacenter 1

Omschrijving

Het project omvat de nieuwbouw van een datacenter. De Universiteit Leiden heeft aangegeven behoefte te hebben aan een adviseur die de bouwkosten tijdens het ontwerptraject van het project in de hand houdt met als doel om binnen het budget aan te besteden. Daarbij wil de opdrachtgever met name grip op de bouwkosten, zijnde de kosten van de bouwkundige werken , installaties, vaste inrichting en terreininrichting houden.

Met een pro-actieve houding worden financiële consequenties bij wijzigingen inzichtelijk gemaakt door onze adviseur. Tevens worden bij dreigende overschrijdingen voorstellen gedaan om binnen budget te blijven. De werkzaamheden geschieden in opdracht van de Universiteit en in nauwe samenwerking met het ontwerpteam.

 

In dit project geschieden de werkzaamheden in combinatie met BREEAM advies.

 

Ons werk

  • Overleg met de opdrachtgever
  • Opstellen ramingen voor VO, DO, TO
  • Deelname in ontwerpteam
  • Berekeningen taakstellende budgetten
  • Voorstellen van optimalisaties bij dreigende budgetoverschrijding.

 

datacenter 2

Kenmerken

Het datacenter beslaat 1500m2 bvo, verdeeld over 2 bouwlagen.

 

Meer weten?

Loek Coerver BREEAM-NL

Email: l.coerver@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 7531445