BREEAM Adviseur Datacenter

datacenter 2

Omschrijving

De Universiteit Leiden is zich bewust van haar rol in de samenleving. Goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld, zo staat in het Instellingsplan 2015-2020 ‘Excelleren in Vrijheid’. De universiteit neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om milieu en duurzaamheid.  Voor de bouw van het  nieuwe datacenter is de BREEAM ambitie minimaal Very Good.

 

Ons werk

 • Overlegt welke duurzaamheidsaspecten opdrachtgever belangrijk vindt en welke BREEAM score de opdrachtgever wenst te behalen.
 • Bezoekt de locatie om te beoordelen welke credits het beste bij het project passen.
 • Bepaalt welke credits verplicht zijn en geeft hier extra aandacht aan.
 • Geeft het “laaghangend fruit” aan; de duurzaamheidsmaatregelen welke eenvoudig tegen lage kosten op te nemen zijn
 • Stelt een creditoverzicht op met score en verdeling van credits onder de adviseurs.
 • Handelt ernaar om de genoemde credits, welke opgenomen zijn, te realiseren.
 • Stuurt alle bij het project betrokken partijen aan inzake de te leveren informatie, benodigd voor certificatie, gedurende de ontwerpfase.
 • Actief sturen op de credits die op het kritieke pad liggen van de projectplanning
 • Levert de bewijslast aan voor de credits die zijn toegewezen aan de opdrachtgever en verzorgt hiervoor het schrijven van de verantwoording en het uploaden naar de assessmenttool.
 • Controleert het juist uploaden van de verantwoording / juist toevoegen van de bewijslast.
 • Heeft regelmatige afstemming met de opdrachtgever, de assessor en het ontwerpteam.
 • Is vraagbaak voor de overige adviseurs voor wat betreft BREEAM

 

footprint

Kenmerken

Het datacenter beslaat 1500m2 bvo, verdeeld over 2 bouwlagen.

 

Meer weten?

Loek Coerver BREEAM-NL

Email: l.coerver@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 033-451 17 10