Kulturhus Stompwijk DBFMO

foto kulturhus stompwijk

Omschrijving

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, basisonderwijs en kinderopvang. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing voor dit vraagstuk. In het Kulturhus versterken functies elkaar. De deur is vaker open. En elkaar ontmoeten maakt samen iets organiseren makkelijker. Het Kulturhus draagt zo bij aan de leefbaarheid van Stompwijk. De huisvestingsopgave van het Kulturhus bestaat uit het ontwikkelen, realiseren, onderhouden, verzekeren en in stand houden van de huisvesting en de buitenruimte voor het programma. De beheer- en exploitatieopgave omvat, voor 30 jaar, het ontwikkelen, realiseren, onderhouden en exploiteren van de verwarming, water, verlichting en ventilatie voor het Kulturhus, het klein onderhoud en de facilitaire diensten waaronder schoonmaak, beveiliging e.d.

Ons werk

 • Programma van Eisen definitief maken.
 • Opstellen en adviseren gunningsleidraad.
 • Opstellen en adviseren over contractstukken.
 • Voorstel maken invulling rolverdeling gemeente en schoolbestuur.
 • Begeleiding Europese aanbesteding van selectiefase t/m contractfase.
 • Adviseren en ondersteunen selectiecommissie.
 • Adviseren en ondersteuning gesprekken met marktpartij voor opstellen definitief contract.

Kenmerken

 • 5 maatschappelijke partijen èn de gemeente in het Kulturhus samenwerken.
 • Functies binnen het Kulturhus kunnen krimpen of groeien, behoeftes van gebruikers en bezoekers veranderen.
 • Het DBFMO contract 30 jaar bestrijkt.
 • In de ruimtebehoefte van de school is uitgegaan v/h aantal leerlingen in 2034.
 • Het Kulturhus plek biedt aan een basisschool, peuterspeelplaats, buitenschoolse opvang, consultatiebureau, jeugdsoos, bibliotheek, en multifunctionele ruimten.

Meer weten?

_MG_7802-2

Email: j.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445