MAN 12 (BREEAM) Nieuwbouw 2 Tilburg University

MAN12 (BREEAM)

 

De opdrachtgever wil graag inzicht krijgen in de financiële gevolgen van bepaalde ontwerpkeuzes, over de gehele levenscyclus van het gebouw. Immers bepaalde ontwerpoplossingen kunnen hogere eenmalige kosten met zich meebrengen maar toch interessant zijn vanwege de terugkerende lagere jaarlijkse kosten en andersom.

Voor het behalen van het BREEAM ontwerpcertificaat is er reeds in een vroeg stadium voor gekozen om beide punten voor de credit MAN 12 (BREEAM) te realiseren. Zodoende krijgt men zowel op strategisch niveau (SO) als op elementen niveau (VO, DO, TO) het gewenste inzicht in de kosten over de gehele levenscyclus van het gebouw c.q. gebouwonderdeel en kan men bijtijds de juiste ontwerpbeslissingen nemen.

Ons Werk

  • Het met het ontwerpteam bepalen van de te onderzoeken varianten, eerst op strategisch niveau (SO) en daarna op elementen niveau (VO, DO, TO).
  • Het aansturen van de ontwerpteamleden betreffende het aanleveren van de benodigde informatie;
  • Het beoordelen van de ontvangen informatie en, waar nodig, aanvullende info opvragen;
  • Het in het rekenmodel verwerken van de ontvangen informatie, het toevoegen van eigen kosteninformatie en het uitvoeren van de levenscycluskostenanalyse volgens de systematiek van MAN 12; eerst op strategisch en vervolgens op elementenniveau.
  • Het maken van de berekeningen op basis van een looptijd van 20 jaar en 50 jaar. De waarden worden uitgedrukt volgens de eisen van MAN 12;
  • Het opstellen van gevoeligheidsanalyses;
  • Het opstellen van memo’s met bevindingen en aanbevelingen voor de volgende fase.

Kenmerken

De credit MAN 12 (BREEAM) geeft op strategisch– en elementenniveau inzicht in de totale levenscycluskosten van de betreffende ontwerpoplossing.

Hierdoor kan de opdrachtgever het financiële aspect beter meewegen bij de ontwerpbeslissingen, waardoor een optimale keuze kan worden gemaakt.

Meer weten?

Loek Coerver

Email: l.coerver@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445