MPG advies nieuwbouw Xplore

Agora
Bron afbeelding: Xplore Amsterdam, Stichting ZAAM

Het project Xplore omvat de nieuwbouw van een onderwijsgebouw. Het betreft nieuwbouw voor 600 leerlingen voor het Voortgezet Onderwijs en omvat 5.700 m2 BVO. De gemeente Amsterdam heeft voor het plangebied waarin Xplore zich bevindt, ambities op het gebied van duurzaamheid vastgelegd in de agenda ‘Duurzaam Amsterdam’ (maart 2015). Dit is de agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad.

Duurzaam Amsterdam vertaalt zich in nadere eisen op het gebied van circulariteit en de MPG. Stichting ZAAM wil deze eisen opnemen in het ontwerp en verwerken in het uiteindelijke gebouw.

 

Ons Werk

  • Eisen voor het project inzichtelijk maken
  • Voor de MPG vereiste gegevens verzamelen, berekenen van de MPG score en verwerken van de informatie in conclusies. Vervolgens communiceren van de conclusies binnen het ontwerpteam
  • Komen tot gericht advies richting opdrachtgever en ontwerpteam om de milieubelasting te verlagen.
  • Voor het MPG-advies worden werkzaamheden gedurende het ontwerpproces (VO, DO, en TO) verricht. Daarbij wordt het ontwerpteam in de VO-fase meer op hoofdlijnen en op een meer overstijgend niveau geadviseerd, terwijl het advies tijdens de TO-fase meer op een gedetailleerd niveau is en meer zal ingaan op specifieke onderdelen.
  • Erop toezien dat afspraken juist in het bestek opgenomen worden en dat eventuele aanpassingen tijdens de uitvoering van het project blijven stroken met de gemaakte afspraken in de ontwerpfase.
  • Ervoor zorgen dat het gerealiseerde project voldoet aan de vanuit de gemeente Amsterdam gestelde MPG-eisen.

 

 

Kenmerken

  • Omvang; 4.886 m2, alsmede een inpandige fietsenstalling van 777 m2 bvo.
  • De school heeft ambitie om door te groeien naar 600 leerlingen

 

 

 

Meer weten?

Lennert de Rooij

Email: l.d.rooij@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445