Optimalisatie onderwijsgebouw Marnix Gymnasium

marnix gymnasium frisse school

Het Marnix Gymnasium is een categoraal gymnasium dat leerlingen opleidt voor wetenschappelijk onderwijs. De school maakt deel uit van de Vereniging van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) en telt 611 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren naar 650 leerlingen groeit.  De onderwijshuisvesting is verspreid over een hoofdvestiging, noodlokalen en een dependance. De hoofdvestiging is ongeveer 60 jaar oud, met betrekking tot het huidige binnenklimaat van de school is het onderdeel luchtkwaliteit onder de maat.
Het Marnix Gymnasium wil de onderwijshuisvesting concentreren in het bestaande hoofdgebouw. Tevens is er de ambitie om het bestaande schoolgebouw middels een impuls, beter geschikt te maken voor de (toekomstige) manier van onderwijs geven.

Ons werk

 

- Opstellen Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen
- Uitwerken Programma van Eisen met - Projectgroep Huisvesting
- Financieel uitwerken mogelijke (bouwkundige) oplossingen knelpunt binnenklimaat
- Gezamenlijk vervolgstappen vastleggen

De Definitiefase van het project kan vervolgens worden afgerond met:

Een gedragen ruimtelijk en functioneel PvE waarmee het plan verder uitgewerkt kan worden;
Inzicht in de verhouding van de gevraagde vierkante meters in het PvE en de beschikbare vierkante meters;
Antwoord op de vraag of uitbreiding en/of verbouw van vierkante meters noodzakelijk en haalbaar is;
Antwoord op de vraag of het programma gerealiseerd kan worden binnen het maximale beschikbare budget

 

Kenmerken

Het Marnix Gymnasium is in 1903 opgericht en met haar ruim honderd jaar geschiedenis kent de school vele mooie tradities die je eigenlijk alleen op een categoraal gymnasium tegenkomt

 

Downloads

Meer weten?

Joeke van Waesberghe

Email: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030-753 1445