Pieter Nieuwland College

Pieter Nieuwland 027

Omschrijving

Het project betreft de renovatie en uitbreiding van het Pieter Nieuwland College (gymnasium/atheneum/havo) te Amsterdam, waarbij de bestaande bebouwing werd gerenoveerd en uitgebreid met een atrium waar diverse onderwijskundige ruimten in werden opgenomen. Alle ruimtes in het vernieuwde gebouw beschikken over een draadloos netwerk, zodat de leerlingen overal in het gebouw kunnen inloggen op hun netbook. In een aantal onderwijsruimtes en ook in de mediatheek staan computers om te kunnen werken met beeld en geluid. De school bleef gedurende de gehele bouwperiode voor een deel in gebruik. Het project werd daartoe gefaseerd uitgevoerd, waarbij in alle fasen een deel van het gebouw in gebruik kon blijven. Aanvullend werd gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting.

Ons werk

 • Advisering inzake de projectorganisatie en de te volgen strategie;
 • Ontwerpbegeleiding en uitvoeringsbegeleiding;
 • Begeleiding opdrachtgever bij Europese aanbesteding architect en begeleiding Europese aanbesteding aannemer;
 • Opstellen van overall-tijdschema en een overall-budgetopstelling;
 • Controleren begrotingen van uitvoerende partijen en opstellen eventuele tegenbegrotingen;
 • Advisering inzake selectie en contractering van derden;
 • Directievoering tijdens de uitvoeringsfase;
 • Bewaking goedkeuringsprocedures.
 •  

  (financiële) haalbaarheidsanalyses;

 • Directievoering en toezicht;
 • Integraal kostenadvies;
Pieter Nieuwland 041

drs. L.E. (Leander) Woltinge, Manager Huisvesting, Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

“In de initiatieffase van onze huisvestingsprojecten  werden alternatieve oplossingsrichtingen met deskundigheid financieel uitgewerkt. Dit helpt mij om de juiste keuzes te maken”

Kenmerken

 • Het vernieuwde gebouw is officieel geopend door de burgemeester van Amsterdam.
 • Het Pieter Nieuwland College beschikt nu over een modern science laboratorium dat in directe verbinding staat met de ruimtes voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.

Meer weten?

Loek Coerver BREEAM-NL

Email: l.coerver@rienksbouwmanagement.nl
Email: j.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445