Projectmanagement nieuwbouw VO school Xpore

projectmanagement nieuwbouw school xplore
Bron afbeelding: Studio Hoksbergen

Het project behelst de nieuwbouw voor de VO school Xplore. In augustus 2020 opende Xplore haar deuren op de tijdelijke locatie op de Schoenerstraat te Amsterdam Noord. Vanaf begin 2024 zal de school zich bevinden in het plangebied Elzenhagen Zuid. Het betreft nieuwbouw voor het Voortgezet Onderwijs en behelst 4.886 m2 bvo, alsmede een inpandige fietsenstalling van 777m2 bvo.

 

 

Ons Werk

 • Optreden binnen het verleende mandaat namens Stichting ZAAM en behartigen van de belangen van ZAAM;
 • Ondersteuning bieden aan ZAAM richting gemeente Amsterdam OJZ, Sport & Bos, supervisoren Elzenhagen-Zuid;
 • Behartigen belangen ZAAM in gemeentelijk Planteam Sporthal Elzenhagen-Zuid;
 • Erop toezien dat de werkzaamheden van de adviseurs worden uitgevoerd binnen de kaders van de gesloten overeenkomsten;
 • Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van de Projectteam vergaderingen;
 • Voorbereiden en verslagleggen van de Stuurgroep vergaderingen;
 • Voorbereiden en verslagleggen afstemmingen Manager Huisvesting ZAAM;
 • Zorg dragen voor de voorbereiding van de besluitvorming Stuurgroep en de uitvoering daarvan;
 • Opstellen van BIM protocol en beoordeling BIM Uitvoeringsplan ontwerpteam;
 • Bewaken van het overall-tijdschema van het project;
 • Bewaken van het overall-budget m.b.v. Budget Informatie Systeem (BIS);
 • Coördineren van de totstandkoming van de fasedocumenten met de ontwerpende partijen .

 

 

Kenmerken

 • Nieuwbouw gereed begin 2024
 • De school heeft ambitie om door te groeien naar 600 leerlingen

 

 

 

Meer weten?

Joeke van Waesberghe

Email: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445