Quick Scan Frisse Scholen Marnix Gymnasium

marnix gymnasium frisse school

 

Met het oog op de toekomst wordt de bestaande huisvesting van het Marnix Gymnasium gerenoveerd. Daarbij stelt de gemeente Rotterdam aanvullende eisen aan de huisvesting door middel van het toepassen van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen.

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid (de zogenaamde thema’s). Het PvE Frisse Scholen is landelijk bepaald. Bij dit landelijke PvE Frisse Scholen is er bij de verschillende eisen per thema een keuze te maken tussen klasse C, B en A. Daarbij geldt klasse C als ‘Voldoende’, klasse B als ‘Goed’ en klasse A als ‘Uitmuntend’. Binnen de kaders van het PvE Frisse Scholen heeft de gemeente Rotterdam een specifiek Rotterdams ambitieprofiel vastgelegd. Op basis van dit Rotterdams profiel is  deze quick scan uitgevoerd. Samengevat zijn de eisen bij het Rotterdams ambitieprofiel op hoofdlijnen als volgt:

  • Klasse C: thema Energie
  • Klasse B: thema’s Luchtkwaliteit, Temperatuur, Licht en Geluid
  • Klasse A: bij het thema Luchtkwaliteit het onderdeel ‘kwaliteit van de toevoerlucht’

 

Ons Werk

Nulmeting van het bestaande gebouw. Hoe verhoudt het bestaande gebouw zich tot de gestelde eisen per thema.

Uitvoeren van de quick scan conform ons eigen model, per thema en per eis op regelniveau.

Aangeven wat de verbetermaatregelen inhouden en wat de extra investeringskosten daarvan zijn per thema en per eis. Daarbij aangeven aan welke eisen het bestaande gebouw reeds voldoet.

Opstellen notitie waarin de extra investeringskosten Frisse Scholen per thema en op ambitieniveau zichtbaar zijn. Tevens zijn in de notitie aanbevelingen opgenomen voor het ontwerptraject (SO, VO, DO en TO).

 

Kenmerken

De quick scan geeft bij het toepassen van Frisse Scholen snel inzicht in de te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten daarvan. Het schoolbestuur kan hierdoor samen met de gemeente reeds in de initiatieffase van het project verantwoorde keuzes maken bij het verduurzamen van het schoolgebouw.

 

Meer weten?

Loek Coerver

Email: l.coerver@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445