Renovatie Hortusplantsoen

hortusplantsoen foto 4

Omschrijving

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft opdracht gegeven om dit markante academiegebouw te renoveren en te vergroten. Door de uitbreiding en aanpassing van dit gemeentelijk monument is het een duurzaam, flexibel en toekomstbestendig onderkomen voor de Reinwardt Academie geworden. De restauratie van het historische gebouw is gecombineerd met een zorgvuldig aansluitende nieuwe uitbreiding, en met het volledig vernieuwen van de installatietechniek. De historische en nieuwe ruimten bestaan naast elkaar, in open verbindingen, zonder dat er harde contrasten zijn opgezocht . Door de extra aandacht voor energie, gezondheid en besparingen op materiaal is het gebouw zo duurzaam verbouwd dat het BREEAM-NL oplever- en ontwerpcertificaat ‘very-good’ is behaald ; het eerste certificaat voor een HBO-instelling in Nederland. Voor een dergelijk historisch gebouw een hoge score!

Ons werk

  • Directievoering en Toezicht.
  • Kostenadvies.
  • Projectmanagement.
  • Begeleiding BREEAM-NL traject.

Kenmerken

  • Omvang 4.200 m2 BVO.
  • Gemeentelijk monument.
  • eerste BREEAM-nl oplevercertificaat HBO-instelling.

Meer weten?

Tel: 030- 753 1445