Revitalisatie stadhuis Apeldoorn

Stadhuis Apeldoorn 2

Omschrijving

De komende jaren wordt er gewerkt aan de verbetering van het inmiddels 25 jaar oude stadhuis van Apeldoorn.

Dit levert straks een energiezuiniger gebouw op, tevens wordt gewerkt aan betere dienstverlening. De bedoeling is dat begin 2020 het stadhuis volledig vernieuwd is.

Het Definitief Ontwerp is gepresenteerd en door het college vastgesteld. Het DO geeft o.a. een goed overzicht van alle publieke lagen die door een nieuwe vide met elkaar zijn verbonden. Het vastgestelde Definitief Ontwerp was een belangrijke mijlpaal in het proces. Nu wordt gestart met de volgende fase van het project d.m.v. het samenstellen van een bouwteam (eind 2017).

Werkzaamheden mogen geen overlast opleveren daar het stadhuis tijdens de verbouwing gewoon in bedrijf zal blijven. Naar verwachting kan in de zomer van 2018 gestart worden met de verbouwing.

Ons werk

Overall managen van de huisvestingsopgave als onderdeel van het project “Huis van de Stad”

Managen van de ontwerpopgave om het vastgestelde Programma van Eisen te laten uitwerken in een Definitief Ontwerp voor de revitalisering en herinrichting van het gebouw

Ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever en projectorganisatie op proces en inhoud

Stadhuis Apeldoorn

Kenmerken

  • Het stadhuis van Apeldoorn is in 1988 ontworpen door Hans Ruijssenaars en gebouwd tussen 1990 en 1992
  • Het gebouw ligt in het hart van Apeldoorn en staat op een plek waar veel bedrijvigheid is van de warenmarkt en de omliggende ondernemers

Meer weten?

Joeke van Waesberghe

Email: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030-753 1445