Schuifplan Cluster Zuid Universiteit Leiden

stigt_n03

Omschrijving

De Universiteit Leiden is bezig met de kwaliteitsverbetering van de huisvesting van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) en aangrenzende instituten. De herontwikkeling van de totale Humanities Campus (HC) betreft een keten van renovaties. In 2020 staat de grootschalige verbouwing van Cluster Zuid gepland. Om dit te kunnen uitvoeren zullen de gebruikers en activiteiten elders moeten worden gehuisvest. Voor het gehele plan zal Rienks Bouwmanagement het projectmanagement op zich nemen.

 

Ons werk

  • Verantwoordelijk voor alle GROTIK aspecten
  • Opstellen Plan van Aanpak en Programma van Eisen tot en met oplevering van de noodzakelijke interne verbouwingen
  • Intensieve communicatie met gebruikers van gebouwen
  • Uitwerken gedetailleerde planningen
  • Uitwerken kostenraming
  • Project organiseren, voorbereiden, plannen en zorgdragen voor uitvoering en afronding

 

Universiteit Leiden Cluster Zuid

Kenmerken

√ De verbouwingen vinden plaats in gebouwen die in gebruik zijn

√ Bestaande installatietechnische kwaliteit en uitvoeringstechnische overlastbeperking zijn belangrijke randvoorwaarden

 

Meer weten?

Chester Isselman

Email: c.isselman@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030- 753 1445