Uitbreiding huisvesting Hogeschool Leiden

hogeschool-leiden

Omschrijving

Hogeschool Leiden maakt een stevige groei door in het aantal studenten en de organisatie die nodig is om het onderwijs op een eigentijdse manier vorm te geven. Om ambities met betrekking tot de ontwikkeling van de student, het werkveld en de interne organisatie waar te maken en de groei van de populatie op de campus mogelijk te maken is het CvB voornemens de huisvesting te “vernieuwbouwen”. De grootste uitdaging is om de huisvesting van de Hogeschool Leiden door middel van een gerichte uitbreiding en herinrichting geschikt te laten zijn voor een eigentijdse, duurzame en toekomstige manier van samenwerken, leren en ontmoeten.

Het idee is om circa 5.900 m² BVO nieuwbouw te ontwikkelen als uitbreiding van de bestaande huisvesting. Deze uitbreiding is vervat in een massastudie op het bestaande perceel. Gelet op de scope van de opgave en de verwachte impact op de bedrijfscontinuïteit wordt er rekening gehouden met tijdelijke huisvesting.

Ons werk

  • Opstellen Plan van Aanpak voor organisatie– en huisvestingsvraag
  • Inzichtelijk maken van gewenste ruimtelijke relaties
  • Opstellen Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen
  • Opstellen financiële haalbaarheid studies
Hogeschool Leiden achterzijde

Kenmerken

  • De Hogeschool Leiden huisvest ruim 9000 leerlingen en 800 medewerkers
  • De Hogeschool Leiden is gesitueerd op het BioScience Park

Meer weten?

Joeke van Waesberghe

Email: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030-753 1445