Universiteit Leiden herontwikkeling cluster zuid

Universiteit Leiden Cluster Zuid

Omschrijving

Humanities Campus is de naam voor de herontwikkeling van het complex waar de faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten kennispartners en –instellingen gehuisvest zijn. De Universiteit Leiden wil over gaan tot kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting en aangrenzende instituten, met als doel het onderwijs en onderzoek en de gewenste onderwijskundige en wetenschappelijke interactie optimaal te ondersteunen. Het vernieuwde Faculty of Humanities moet een echt campusgevoel gaan oproepen en een aantrekkelijke, inspirerende en toekomstgerichte campus gaan worden waar men graag komt. Een levendige campus met een goede verbinding tussen de singelzijde en het centrum en met duurzame en transparante gebouwen die onderling verbonden zijn door een nieuw ingerichte buitenruimte. Onderdeel van het plan, welke de naam “Humanities Campus” heeft meegekregen, is de herontwikkeling van het Cluster Zuid. Herindeling bestaande gebouw bedraagt circa 7.850 m2 bvo en de te realiseren uitbreiding circa 3.500 m2 bvo.

Ons werk

Begeleiding Europese aanbesteding architectonische en installatie-technische ontwerpwerkzaamheden en Europese aanbesteding Werken, o.a.:

Adviseren t.a.v. de te volgen procedures, opstellen selectieleidraden, publiceren, opstellen Nota’s van Inlichtingen selectie– en inschrijvingsfase en advisering t.a.v. beantwoording vragen, beoordelen aanmeldingen in overleg met selectiecommissie, opstellen inschrijvingsvoorwaarden, beoordelen inschrijvingen in overleg met gunningscommissie, opstellen gunningsadviezen en gunningsbeslissingen, advisering contracten en algemene voorwaarden en opstellen contracten.

universiteit leiden gebouw 2

Kenmerken

  • De Universiteit is in 1575 opgericht.
  • De Universiteit is gevestigd in Leiden en Den Haag en huisvest 6.500 medewerkers en 26.900 studenten.

Meer weten?

rienks-portret-hans-website-klein

Email: h.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 033-451 17 10