Vernieuwbouw Nederlandse Filmacademie

foto gebouw filmacademie

Omschrijving

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) nam het besluit het project “Interne verbouwing Filmacademie, Markenplein 1” uit te laten voeren. Het gebouw is in 1999 gebouwd, en er werden grootonderhoudswerkzaamheden geprognosticeerd. Bij de uitwerking van deze werkzaamheden is samen met de gebruiker, de Nederlandse Filmacademie, gezocht naar verdere optimalisatie van gebruik en functionaliteit van het gebouw. De werkzaamheden voor het project zijn in drie percelen aan marktpartijen uitgevraagd; Bouwkundige– en Installatiewerkzaamheden alsmede Specials (vaste inrichting). De uitvoering vond in drie fases plaats.

Ons werk

Directievoering:

o.a. partijen actief aansturen, signaleren/behandelen besteks-wijzigingen/meer-minderwerk, leiden bouwvergadering, initiëren opnames voor oplevering, initiëren oplevering

Projectmanagement:

o.a. afhandelen gebruikerswensen en planningsconsequenties, treedt coördinerend en sturend op, behartigt belangen opdrachtgever, bewaken tijdschema/stappenplan en budget, rapporteren naar betrokkenen

Kostenadvies :

controle meer-minderwerk, kostenbewaking via BIS, opstellen financiële verantwoording

Kenmerken

  • De Nederlandse Filmacademie werd in 1958 opgericht.
  • In 1999 verhuisde de academie naar het door Koen van Velsen ontworpen gebouw aan het Markenplein.
  • Er zich jaarlijks 500 nieuwe leerlingen aanmelden en er 85 toegelaten kunnen worden.

Meer weten?

Willard profiel kleiner formaat

Email: w.d.vries@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030-7531445