Waterschap Rivierenland werkconcept Habit@

waterschap rivierenland 1

Omschrijving

De directieraad van Waterschap Rivierenland heeft het uitvoeringsplan `Habit@ 2020` vastgesteld. Dit plan is het vertrekpunt voor Rivierenland om vorm en inhoud te geven aan de doorontwikkeling van het werkconcept Habit@, met een bijpassend en eigentijds kantoorconcept en een ICT-omgeving die plaats- en tijdonafhankelijk werken optimaal mogelijk maakt.

Het uitvoeringsplan moet omgezet worden naar een programma dat concreet tot resultaten leidt. Het werk wordt onderverdeeld in drie onderdelen: werkconcept, kantoorconcept en ICT. Tevens wordt het onderwerp duurzame mobiliteit meegenomen in de nieuwe ontwikkeling.

In de definitiefase zijn de feitelijke keuzes gemaakt om tot 2020 invulling te geven aan Habit@. De gekozen werkwijze vraagt om een open gebouw met zo weinig mogelijk muren en verschillende typen werkplekken.

Ons werk

  • Opstellen integraal Programma van Eisen , dat richting en inhoud zal geven aan de drie sporen: werkconcept, kantoorconcept en ICT.
  • Organiseren Habit@2020, adviseren op het proces en ondersteunen in het formuleren van de opdracht aan het projectteam.
waterschap rivierenland 2

Kenmerken

  • Waterschap Rivierenland als eerste waterschap in Nederland een “klimaat” neutraal certificaat heeft ontvangen
  • Het nieuwe gebouw geen gebruik maakt van gas maar van warmte-koude opslag

Meer weten?

Chester Isselman

Email: c.isselman@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030-753 1445