Waterschap Rivierenland werkconcept Habit@

waterschap rivierenland 1

Omschrijving

Medio 2017 heeft de directieraad van Waterschap Rivierenland het uitvoeringsplan `Habit@ 2020` vastgesteld. Dit plan is het vertrekpunt voor Rivierenland om vorm en inhoud te geven aan de doorontwikkeling van het werkconcept Habit@, met een bijpassend en eigentijds kantoorconcept en een ICT-omgeving die plaats- en tijdonafhankelijk werken optimaal mogelijk maakt.

Het uitvoeringsplan moet omgezet worden naar een programma dat concreet tot resultaten leidt. Het werk wordt onderverdeeld in drie onderdelen: werkconcept, kantoorconcept en ICT. Tevens wordt het onderwerp duurzame mobiliteit meegenomen in de nieuwe ontwikkeling.

In de definitiefase zullen de feitelijke keuzes gemaakt moeten worden om tot 2020 invulling te geven aan Habit@. De gekozen werkwijze vraagt om een open gebouw met zo weinig mogelijk muren en verschillende typen werkplekken.

Ons werk

  • Opstellen integraal Programma van Eisen , dat richting en inhoud zal geven aan de drie sporen: werkconcept, kantoorconcept en ICT.
  • Organiseren Habit@2020, adviseren op het proces en ondersteunen in het formuleren van de opdracht aan het projectteam.
waterschap rivierenland 2

Kenmerken

  • Waterschap Rivierenland als eerste waterschap in Nederland een “klimaat” neutraal certificaat heeft ontvangen
  • Het nieuwe gebouw geen gebruik maakt van gas maar van warmte-koude opslag

Meer weten?

Chester Isselman

Email: c.isselman@rienksbouwmanagement.nl
Tel: 030-753 1445