Quick Scan Frisse Scholen

quick scan frisse scholen freepik

Quick Scan Frisse Scholen

De quick scan geeft bij het toepassen van Frisse Scholen snel inzicht in de te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten daarvan.  Het schoolbestuur kan hierdoor, samen met de gemeente, reeds in de initiatieffase van het project verantwoorde keuzes maken bij het verduurzamen van het schoolgebouw.

Wat kunt u als opdrachtgever verwachten van een quick scan?

  • Nulmeting van het bestaande gebouw. Hoe verhoudt het bestaande gebouw zich tot de gestelde eisen per thema.
  • Uitvoeren van de quick scan conform ons eigen model, per thema en per eis op regelniveau.
  • Aangeven wat de verbetermaatregelen inhouden en wat de extra investeringskosten daarvan zijn per thema en per eis. Daarbij wordt aangegeven aan welke eisen het bestaande gebouw reeds voldoet.
  • Opstellen van een notitie waarin de extra investeringskosten Frisse Scholen per thema en op ambitieniveau zichtbaar zijn. Tevens zijn in de notitie aanbevelingen opgenomen voor het ontwerptraject (SO, VO, DO en TO).

 

Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.

Klik hier voor projectinformatie met betrekking tot de quick scan.

Klik hier voor meer info over Frisse Scholen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).