Slim aanbesteden

rienks-portret-bert-website-klein

Project IJDock te Amsterdam was één van de grootste vastgoedontwikkelingen in Nederland. De projectleiding stond destijds voor de uitdaging om de toen bestaande planning te verkorten en ontwikkelingsrisico´s te minimaliseren. Hiervoor werd een aanbestedingsstrategie uitgedacht zodat het gebouw volgens planning kon worden opgeleverd met minimale en beheersbare ontwikkelrisico´s.

In Real Estate Management werd een artikel gewijd aan deze strategie.