Sociëteitsavond Utrechtse Bouw Sociëteit

Op woensdag 15 november a.s. wordt, in een masterclass, de techniek lateraal denken toegepast. Deze avond vindt plaats op een prachtige ontwikkelzone in Utrecht. Om elkaar te leren kennen, kennis te delen en van elkaar te leren heeft de Utrechtse Bouw Sociëteit (UBS) de leden van Jong Onroerend Goed  Utrecht (JOU) uitgenodigd om een avond gezamenlijk op te trekken en “Utrecht” mooier te maken. Uiteraard is de Gemeente Utrecht hierbij aanwezig.

Vanuit de casus Merwedekanaal-zone stellen we bijvoorbeeld vragen als “hoe geven we gezond stedelijk leven vorm” of “hoe kunnen we de pionierende creatieve klasse met lage inkomens behouden en toch voldoen aan de economische uitgangspunten van grondexploitatie?”. Ideeën worden gezocht met behulp van lateraal denken; dus van de gebaande paden af. Nieuwe wegen bewandelen en nieuwe inzichten toepassen op de concrete casus.

Juup de Kanter (www.juups.nl) zal de avond begeleiden zowel voor de masterclass lateraal denken (plenair) als de begeleiding van de nog te vormen groepen (gemeente, JOU, UBS). Een professioneel tekenaar zal de ideeën visueel gaan maken.

Deze avond belooft te gaan bruisen van de creativiteit!

Voorzitter Utrechtse Bouw Sociëteit:

Joeke van Waesberghe, directeur Rienks Bouwmanagement

Meer info over deze avond: 15 november sociëteitsavond