Europese aanbesteding Cluster Zuid Universiteit Leiden gestart

De Europese aanbesteding betreffende de architectionische en installatietechnische ontwerpwerkzaamheden inzake de herontwikkeling van Cluster Zuid van de Universiteit Leiden is inmiddels gestart.

De Universiteit Leiden wenst over te gaan tot kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting, met als doel het onderwijs en onderzoek en de gewenste onderwijskundige en wetenschappelijke interactie optimaal te ondersteunen.

De huidige bouwkundige en functionele kwaliteit, opzet en verspreide ligging van gebouwen zijn op dit moment niet optimaal voor het functioneren van de faculteit. Dit komt enerzijds door de leeftijd van de gebouwen (min. 30 jaar), anderzijds door de verandering van het onderwijs en de manier van werken. De faculteit kent tevens een flinke groei sinds 2011.

Het vernieuwde Faculty of Humanities moet een echt campusgevoel gaan oproepen en een aantrekkelijke, inspirerende en toekomstgerichte campus gaan worden waar men graag komt. Een levendige campus met een goede verbinding tussen de singelzijde en het centrum en met duurzame en transparante gebouwen die onderling verbonden zijn door een nieuw ingerichte buitenruimte.

Onderdeel van het plan, welke de naam “Humanities Campus” heeft meegekregen, is de herontwikkeling van het Cluster Zuid. Het herindelen van het bestaande gebouw betreft circa 7.850 m2 bvo en de te realiseren uitbreiding circa 3.500 m2 bvo.

De aanbesteding wordt door Rienks Bouwmanagement begeleid en vindt plaats onder toepassing van het Europese aanbestedingsregime. U kunt zich nog aanmelden t/m 22 januari 2018 via TenderNed.