Voordelig verduurzamen: “begin op tijd met BREEAM-NL Nieuwbouw”

Voordelig verduurzamen: “begin op tijd met BREEAM-NL Nieuwbouw"

Een duurzaam gebouw hoeft niet altijd veel duurder te zijn. Loek Coerver, kostenadviseur bij Rienks Bouwmanagement, berekent hoe je eenvoudig en voordelig aan de slag kunt met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020.

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 beoordeelt een gebouw op negen categorieën. Deze categorieën zijn opgedeeld in verschillende credits: duurzaamheidsmaatregelen die punten opleveren. Samen vormt dat de BREEAM-NL score, die varieert van basisniveau ‘Pass’ tot aan ‘Outstanding’. “Alle credits dragen bij aan een duurzaam gebouw en een hogere BREEAM-NL score, maar de ene credit is wel eenvoudiger en voordeliger te verdienen dan de ander”, stelt BREEAM-NL Expert en Assessor Loek Coerver.

Laaghangend fruit

De duurzaamheidsmaatregelen in BREEAM-NL gaan een stuk verder dan de minimale eisen uit het bouwbesluit. “Een aantal punten zijn eenvoudig te realiseren, dus pluk eerst het laaghangend fruit”, benadrukt Coerver. Daarom raadt hij ook aan om vroegtijdig een BREEAM-NL Expert in te schakelen. “Deze Expert is goed in staat om te bepalen welke credits onder het laaghangend fruit vallen en welke maatregelen om een grotere investering vragen.”

Zijn derde advies luidt: “Begin op tijd met BREEAM-NL, het liefst voordat het ontwerpteam aan de slag gaat. Dat levert een hoop voordelen op. Zo is het makkelijker om passende credits te selecteren en duurzaamheidsmaatregelen direct in het ontwerp te integreren. Daardoor blijven de meerkosten beperkt. Start je in de ontwerpfase of tijdens de uitvoering met BREEAM-NL, dan zijn sommige credits niet meer haalbaar – of alleen tegen een hogere prijs.”

BREEAM-NL Nieuwbouw

Duurzame investering

De kostenadviseur berekent welke investering nodig is voor een BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 certificaat. Een ‘Pass’ of ‘Good’ score kan worden behaald tegen meerkosten van slechts 3 procent respectievelijk 5 procent. Voor ‘Very Good’ gaat het om een investering van 8 procent. Voor ‘Excellent’ moet dieper in de buidel worden getast: 14 procent. De hoogste BREEAM-NL score behaal je niet zomaar: ‘Outstanding’ vraagt om een meerinvestering van 35 procent.

Coerver plaatst wel een kanttekening: “Deze percentages zijn van toepassing op projecten die volgens de minimale eisen uit het bouwbesluit worden gebouwd. Voor marktconforme kantoren of bijvoorbeeld een luxe gebouw aan de Zuidas gelden lagere percentages, omdat hier vaak al maatregelen zijn genomen die overeenkomen met de eisen in BREEAM-NL. Kijk bijvoorbeeld naar daglichttoetreding. Een gebouw conform bouwbesluit voldoet waarschijnlijk niet aan de BREEAM-NL eis op dit gebied. Een luxe ontwerp met grote gevelopeningen juist wel. Over het algemeen geldt: hoe hoger de kwaliteit van het gebouw, hoe groter de kans dat het project aan BREEAM-NL criteria voldoet.”

Meerkosten na toepassing laaghangend fruit t.o.v. 'zonder BREEAM-NL'

                        Kwaliteit:

Duurzaamheid:

Bouwbesluit Marktconform Luxe
Zonder BREEAM-NL 100% 100% 100%
Pass 103% 102% 101%
Good 105% 103% 102%
Very Good 108% 105% 103%
Excellent 114% 108% 105%
Outstanding 135% 120% 112%

​​​​​​​

De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op een nieuwbouw kantoor met circa 5.000 m2 bruto vloeroppervlak. Uitgangspunt in de berekening is dat BREEAM-NL vanaf de initiatieffase wordt meegenomen en er in eerste instantie eenvoudige duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. De investering omvat alle extra kosten: van ontwerp en bouw tot aan de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert en BREEAM-NL Assessor. Naast nieuwbouw kantoren zijn de percentages van toepassing op onderwijsgebouwen. De tabel leent zich minder goed voor ander type nieuwbouwprojecten, omdat die qua vorm, functie en materiaalgebruik meer afwijken van kantoorgebouwen.

Coerver licht toe: “De tabel dient als indicatie. Misschien past een project niet precies in de categorie bouwbesluit, marktconform of luxe. Kies dan voor een percentage dat er tussenin ligt. Werk je aan een groter project, dan kun je uitgaan van iets lagere percentages. Hanteer hogere percentages bij kleinere panden, als je een stap verder wil gaan dan het laaghangend fruit of als BREEAM-NL pas in een later stadium wordt meegenomen in het project.”

Terugverdienen

Vanuit financieel oogpunt is het ook interessant om die extra investering te doen”, stelt Coerver. “We kennen allemaal de terugverdientijd bij energie- en onderhoudskosten. Wanneer BREEAM-NL credits op dit gebied worden behaald, verdienen de duurzaamheidsmaatregelen zich op korte of langere termijn terug. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om belastingvoordeel of subsidie te ontvangen bij het behalen van een BREEAM-NL certificaat.”

Ook op het gebied van gezondheid valt veel winst te behalen met een BREEAM-NL certificering. De beoordelingsrichtlijn bevat credits voor onder andere luchtkwaliteit, akoestiek, veiligheid, thermisch comfort en biophilic design.

Gezondheidsmaatregelen

Credit Effect BREEAM-NL maatregel Terugverdientijd
HEA 02 Interne luchtkwaliteit Tot 10% productieverlies bij slechte luchtkwaliteit Meer frisse lucht, ventilatie 1,5 keer bouwbesluit Extra investering terugverdiend in 15 maanden (bij 3% hogere productiviteit)
HEA 04 Thermisch comfort Minimaal 3% hogere productiviteit bij persoonlijke beïnvloeding Persoonlijk temperatuurbereik +/- 3 graden. Extra investering terugverdiend in 9  maanden (bij 2% hogere productiviteit)
HEA 05 Akoestische prestaties 10% productieverlies bij slechte akoestiek. Goede akoestische voorzieningen treffen Extra investering terugverdiend

In 12 maanden (bij 3% hogere productiviteit)

 

Coerver licht toe: “Die gezondheidsmaatregelen verdienen zichzelf terug. Dit effect is vaak groter dan verwacht, omdat een gezond gebouw positieve invloed heeft op de gebruikers en de productiviteit van werknemers bevordert. Bij een kantoororganisatie bedragen personeelskosten maar liefst 90 procent van de totale kosten. De huisvestingslasten komen neer op ongeveer 10 procent. Wanneer het personeel 10 procent productiever is, zijn de kosten voor de huisvesting al terugverdiend. En natuurlijk leveren de maatregelen blijvende gezondheidsvoordelen op.”