Workshop “Praktische oplossingen voor renovatie van scholen en verplicht IHP

Workshop bestemd voor gemeenten en schoolbesturen:

‘Praktische oplossingen voor renovatie van scholen en verplicht IHP’

 VDH-managers en Rienks Bouwmanagement hebben met Hogescholen in Nederland haalbaarheids-onderzoeken gedaan naar de renovatie van scholen in het basis- en speciaal onderwijs en delen met u graag de resultaten middels een workshop. Tevens komt het binnenkort verplicht Integraal Huisvestings Plan aan de orde.

De resultaten gaan over de onderwijskundige en gebouwanalyse (wat zijn de zwaarwegende gebouwelementen?), bestemmingsplan, budgetten en investeringskosten (inclusief eventueel achterstallig onderhoud) en scenariokeuze (Multi Criteria Analyse). Tot slot wordt de relatie gelegd met een verplicht Integraal Huisvestings Plan voor gemeenten en schoolbesturen.

U kunt inschrijven voor de workshop op vrijdag 10 februari of 10 maart 2017 van 09.30-12.30 uur aan de Hardwareweg 2f in Amersfoort via hvanderhek@vdh-managers.nl.

Klik hier voor het programma.